Allmän gynekolog undersökning

Omfattar hormonbehandling, blödningsproblematik, inkontinens och smärtor.