Hälsokontroller

Genomgång av livssituation

 • Ärftliga sjukdomar.
 • Allergier.
 • Familjesituation.
 • Tidigare sjukdomar, operationer & mediciner.
 • Arbetssituation.

Tid för kunden att ställa frågor

Undersökning

 • Längd & vikt
 • Hjärta & lungor
 • Prostata kontroll för män över 45 år.
 • Ultraljud och eventuell cellprov för kvinnor.
 • Kontroll BT och ev EKG

Lab

 • Morgon urin för protein och glucose

Lab. Prover

 • fullständig blodstatus, elektrolyter, njurfunktion, blodfetter, thyreoideastatus, för män > 45 PSA

Om hälsokontrollen visar avvikelser vid undersökning och/eller lab.prover följs detta upp med vid behov vidare remittering