Hjälp till barnlösa

Våran målsättning är att du snabbt skall få veta om du behöver behandlas för att kunna bli gravid. Utredningen tar 1-3 månader.

Vid första besöket har du och din partner fyllt i ett frågeformulär som ligger till grund för våran planering.

Med detta samt undersökningen så lägger vi upp en plan för utredningen.

 • Hormonprover: Sköldkörtel, hypofyshormoner och spermaprov.
 • Spolning av äggledare (HSS) gör vi via en tunn kateter i livmoderhalskanalen.
  På så sätt så får vi även infomation om livmoderhålan.
 • Eftersamlagstest (PCT) är samlag i relation till ägglossning.
  6-12 timmar senare gör vi en undersökning.
  Vi tar sekret från slidan och livmoderhalskanalen, och tillsammans tittar vi i mikroskop för att se om det finns spermier där.

När vi har fått ett svar, så påbörjar vi planering för behandling.

Behandling

 • Genomgång av livsstilsfrågor.
 • Stimulering av ägglossning; Pergotime/ Lågdosstimulering.
 • Provrörsbefruktning
  Landstingsfinansierat: förbehandling sker hos oss inför fortsatt behandling i Umeå.
  Privat finansierat: förbehandling sker hos oss inför behandling på valfri klinik i Falun, Umeå eller Köpenhamn.
 • Äggdonation.
 • Spermadonation.
 • Adoption.

Ultraljudsundersökningar utförs alltid av livmoder, äggstockar och blåsa.