Priser

Patientavgift vårdavtal (barnlöshet)

300:-upp till frikort 1100:-

Barnlösa äldre än 40 år

3000,- vid första besöket

Allmän gyn undersökning

1600:-

Råd plus recept via mail

300:-

Hälsokontroll

4000,-

Journalkopia

300,-